Informacje o projekcie

Cele projektu

Celem główny projektu jest poprawa warunków dla utrzymania bioróżnorodności w północnej Wielkopolsce. Cel główny będzie realizowany przez dwa cele szczegółowe:

Cel szczegółowy 1: Ograniczenie antropopresji na cenne gatunki ptaków z dyrektywy ptasiej oraz chronionych roślin na terenie Nadleśnictwa Podanin.

Cel szczegółowy 2: Informowanie społeczeństwa o znaczeniu bioróżnorodności z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz poprzez eksponowanie rzadkich i ginących gatunków roślin.

Planowane efekty

W ramach projektu na obszarze 2,91 ha wybudowano Arboretum, które oprócz dostarczania wrażeń estetycznych ma dodatkowo pełnić funkcję sensoryczną, czyli oddziaływać na zmysły węchu, dotyku, wzroku, zapachu i smaku. Zaprojektowano tu podwyższone donice z roślinami ozdobnymi, głównie bylinami i niskimi krzewami, które oddziałują na poszczególne zmysły człowieka. Taka konstrukcja umożliwia korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym. W projekcie zaproponowano 10 donic, po dwie przeznaczone na każdy z 5 zmysłów. Jako budulec wykorzystano łupek szarogłazowy łupany, murowy. Donice mają kształt elipsy, wpisanej w prostokąt o bokach 4,0 x 2,0 m. Wysokość donic wynosi 55,0 cm, a szerokość murku 20,0 cm. Ścieżki wokół donic mają szerokość od 2,0 do 4,0 m. Usytuowano je względem siebie tak, aby każdą można było swobodnie obejść lub objechać dookoła, pozwalając na swobodne manewry dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz umożliwić bezkolizyjny ruch osób pieszych. Dobór roślin w donicach dostosowano do ich wymagań. Kolejna część to odpowiednio ukształtowane, trawiaste skarpy na planie półelipsy, umocnione z jednej strony murkami oporowymi, a z drugiej łagodnie zbiegające do poziomu terenu. Oprócz funkcji estetycznej i umacniającej, te małe wzniesienia terenowe pełnią funkcje siedzisk czy leżaków. Z myślą o urozmaiceniu płaskiego terenu, łącznie zaproponowano 6 takich konstrukcji. Wzniesienia w najwyższym punkcie mają wysokość 80,0 cm tworząc na górze płaską powierzchnię o wielkości około 6,0 m2 i łagodnie osuwają się do poziomu terenu. Skarpy w rzucie mają wymiar około 7,0 m x 5,0 m. Z uwagi na brak jakichkolwiek form występowania wód powierzchniowych na terenie działki, na części terenu utworzono zbiornik wodny, który zajmie około 0,10 ha. W jego obrębie zaplanowano zgromadzenie kolekcji roślin wodnych i bagiennych. Największy obszar w koncepcji zagospodarowania obiektu został przeznaczony na nasadzenia gatunków drzew i krzewów iglastych, drzew i krzewów liściastych oraz bylin, które będą stanowić kolekcję dendrologiczną arboretum. Na terenie całego arboretum zostały również zgromadzone gatunki roślin chronionych, zagrożonych i rzadkich, wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. Wszystkie te części otoczone są alejkami umożliwiającymi ruch osobom niepełnosprawnym, korzystającym z wózków inwalidzkich. Zaprojektowane ścieżki mają szerokość 2,0 m i są utwardzone przepuszczalnym kruszywem.

Wartość projektu

729 382,94 zł

Wkład Funduszy Europejskich

486 435,24 zł

Wkład Funduszy Krajowych

120 000,00 zł

Accessibility Toolbar

Skip to content