O arboretum

  • W 2015 roku podjęto działania zmierzające do powstania Arboretum przy siedzibie Nadleśnictwa Podanin.
  • Całe przedsięwzięcie jest dofinansowane przez Unię Europejską, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  • Na powierzchni 2,91 ha zgromadziliśmy kolekcję 251 taksonów, wśród których są rośliny rzadkie, ginące i zagrożone.
  • Powstanie Arboretum wspomaga ochronę rodzimych gatunków roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku.
  • Przez skanalizowanie ruchu turystycznego na przystosowanym do tego obszarze naszego Arboretum mamy na celu zmniejszenie antropopresji na tereny leśne.
  • Arboretum przy siedzibie Nadleśnictwa Podanin to niewątpliwie niezwykle atrakcyjne dla turystów miejsce zlokalizowane w północnej Wielkopolsce, w bliskiej odległości trasy krajowej nr 11, kilkadziesiąt kilometrów od Piły i Poznania.